Статут


СТАТУТ

ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Малий бізнес
Закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 Вінницької міської ради»

1.1.Шкільний клуб підприємництва  Малий бізнес” створений з  метою  об’єднання  учнів,  які  мають  спільні  економічні погляди   та  прагнуть  до  розвитку  підприємницьких здібностей,  отримання  знань,  навичок та умінь з підприємницької діяльності й популяризації бізнес-знань серед однолітків.

1.2.Мета роботи клубу:
-         підготовка учнів 10-11 класів до вибору подальшого життєвого шляху;
-         розкриття перед ними психологічних основ вибору;
-         озброєння сучасною технологією прийняття рішень, що дозволить розумно та відповідально планувати свою освіту та майбутню професійну діяльність.

1.3.Завдання клубу:
-         активізувати спрямованість на самопізнання, власну активність як основу професійного самовизначення;
-         формувати вміння зіставляти свої здібності, знання, інтереси з вимогами до професій; – розвивати професійно необхідні риси особистості;
-         формувати усвідомлення учнями праці як життєвої щоденної необхідності; – розширювати знання про професії і алгоритм їхнього вибору.

1.4.Членами клубу можуть бути учні 10-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу та беруть активну участь в будь-якому напрямку діяльності.

1.5.Кураторами роботи клубу є  вчитель економіки та практичний психолог.

1.6.Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи.


Розділ 2 «Права та обов’язки членів ШКП»

2.1.Члени клубу мають право брати участь у всіх видах діяльності та пропонувати свої.
2.2.Члени клубу мають право на заохочувальні призи, а найбільш  активні  можуть  бути  відзначені  грамотами школи.
2.3.Учні, не задіяні в діяльності клубу, у разі виникнення бажання реалізувати цікаві підприємницькі ідеї, ознайомившись з його цілями, мають право стати активними учасниками клубу.
2.4.Учні можуть самостійно обирати лідерів акцій та вступати в робочі групи під час діяльності клубу.
2.5.Члени клубу  мають право презентувати результати своєї діяльності іншим учням.
2.6.Члени клубу зобов’язані вчасно інформувати координаторів про причини своєї довготривалої відсутності,бажання вийти з ШКП та про існуючі проблеми у реалізації проектів.
2.7.Члени клубу зобов’язані проводити свою діяльність лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу.
2.8.Члени ШКП зобов’язані з повагою ставитись до ідей всіх учасників клубу.
2.9.Члени клубу зобов’язані виконувати обрані проекти у чітко визначені терміни.


Розділ 3 «Правила прийняття та виключення з ШКП»

3.1.    Підставою для вступу до клубу  є  явка  бажаючого  на чергове  зібрання  клубу,  обґрунтування  причин,  чому  він прийняв таке рішення.
3.2.    Підставою  про  виключення  є  відсутність  на  трьох зустрічах  підряд  без  поважних  причин,  систематичне ігнорування  поставлених  завдань  протягом  навчального року.

Розділ 4 «Регламент роботи ШКП»
4.1.       Засідання членів ШКП здійснюються кожний перший і третій вівторок місяця. Діяльність клубу розрахована на 1 рік.
4.2.       Реалізація  проектів  та акцій  членів  ШКП може проводитись  як  на  засіданнях  клубу,  так і в позашкільній діяльності,  а  також  презентуватись  іншим  під  час навчально-виховного  процесу  з  метою  популяризації  ШКП.
Немає коментарів:

Дописати коментар