Цікава економіка!


Глосарій термінів:
Підприємець - господарюючий суб’єкт,що має новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку та розвитку нових видів та методів економічної діяльності.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність,
пов’язана з виробництвом продукції,виконанням робіт,наданням послуг і заняттям торгівлею з метою одержання прибутку; це особливий стиль економічної поведінки, в основі якої знаходиться постійний пошук нових можливостей і ресурсів.

Це цікаво знати:
Вперше в економічної літературі слово підприємець зявилось у Всезагальному словнику комерції у 1723 році і визначало людину, яка « бере на себе забовязання з виробництва або будівництва об’єкта»

Немає коментарів:

Дописати коментар